home > Privacy policy

Privacy policy

1 DISCLAIMER
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door FastCards. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

2 PRIVACY POLICY
FastCards bedankt je voor het vertrouwen dat je in ons stelt en we beloven zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om te gaan. Informatie verstrekt aan FastCards worden niet aan derden doorgegeven.

Om je een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we in sommige gevallen gegevens van je nodig. Als je je aanmeld bij FastCards worden bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en postcode opgeslagen. Deze gegevens geven we niet door aan derden, maar gebruiken we uitsluitend voor diensten waarom je specifiek hebt gevraagd, bijvoorbeeld wanneer je hebt aangegeven dat je nieuws per e-mail en/of post wilt ontvangen.

2.1 Klantenservice
Als je contact opneemt met onze klantenservice kunnen we je vragen naar je naam, adres en emailadres om een antwoord te kunnen geven op je vragen of opmerkingen.

2.2 Website
De FastCards website gebruikt cookies om je voorkeuren te bewaren. Als je het gebruik van cookies niet op prijs stelt, ga dan naar Internet options in je webbrowser en schakel de functie uit.

2.3 FastCards geeft geen informatie door aan derden
FastCards geeft GEEN persoonlijke informatie van haar klanten door aan andere partijen.

2.4 Wat doet FastCards ter bescherming van persoonlijke gegevens?
We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

2.5 Hoe werkt FastCards haar Privacy policy bij?
Deze Privacy policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kan je aan de datum die onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in deze Privacy policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al je gegevens. Als je onze website bezoekt, ga je akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Privacy policy.

2.6 Gegevens bijwerken
Als je geen informatie of reclame van ons wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via een van de onderstaande kanalen. Als je wilt dat we je adresgegevens bijwerken of als je vragen hebt over de bescherming van persoonlijke gegevens of over je persoonlijke gegevens, kan je op de volgende manieren contact met ons opnemen:

via deze link op de website

via de FastCards informatielijn: +3(0)72 74 32 197

of schrijf ons:
FastCards
Betreft: Bescherming persoonsgegevens
Bevelandseweg 108
1703AX Heerhugowaard

We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

3 EXTERNE LINKS
Er kunnen links naar andere websites op de FastCards website staan die totaal onafhankelijk opereren van FastCards en waar FastCards geen zeggenschap over heeft. We verzorgen enkel links naar andere websites ter informatie en gemak voor jou. Het kan zijn dat andere websites een eigen Privacy policy hebben en we adviseren die goed door te lezen als je een bezoek brengt aan deze websites. FastCards is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.

4 INTELLECTUEEL EIGENDOM
Je hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. De naam en het merk FastCards en ook het beeldmateriaal op deze site is beschermd en voor de reproductie of het gebruik van informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.
 

Laats bijgewerkt op 24-02-2012