Privacyverklaring Fastcards.nl

Fastcards.nl hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten en gebruikers van de website. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en hoe wij ervoor zorgen dat deze gegevens veilig worden bewaard.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen persoonsgegevens die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren en om onze website te optimaliseren. Hierbij kunt u denken aan:

Naam en adresgegevens
E-mailadres
Telefoonnummer
Betaalgegevens
IP-adres
Gebruikersnaam en wachtwoord
Voorkeuren en interesses
Hoe gebruiken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het verwerken van bestellingen en betalingen
Het versturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen
Het optimaliseren van onze website en dienstverlening
Het oplossen van problemen en klachten
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
Hoe zorgen wij voor de veiligheid van persoonsgegevens?

Fastcards.nl neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en neemt daarom passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en andere vormen van onrechtmatige verwerking. Wij maken onder andere gebruik van beveiligde verbindingen, firewalls en up-to-date software.

Worden persoonsgegevens gedeeld met derden?

Fastcards.nl deelt persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wij zorgen er altijd voor dat derden die toegang hebben tot persoonsgegevens, deze gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier behandelen.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. In sommige gevallen kan het nodig zijn om persoonsgegevens langer te bewaren vanwege wettelijke verplichtingen.

Wat zijn uw rechten als betrokkene?

Als betrokkene heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of vragen om beperking van de verwerking. Voor meer informatie over uw rechten kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Fastcards.nl behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.