Bekijk onze dankbetuigingen

Op zoek naar een tekst om uw dankbetuigingen te maken? Met onze afbeeldingen en dankbetuigingen teksten maakt u stijlvolle dankbetuigingen!


De warme belangstelling en de vele blijken
van medeleven na het overlijden van onze dierbare broer, zwager en oom

NAAM

Hebben ons troost en kracht gegeven.
Voor de bloemenpracht, kaarten en persoonlijke aanwezigheid zijn wij u veel dank verschuldigd. In het bijzonder danken wij ………………………………………………………………

ONDERTEKENING
PLAATS, MAAND, JAAR


In moeilijke tijden is elke vorm van belangstelling een troost. Een hand op je schouder, een lief woord, bloemen, een kaart of even langskomen.

Alle mensen die op wat voor wijze dan ook met ons hebben meegeleefd na het overlijden van

NAAM

BEDANKT!

Wij zullen nog vaak aan al die warmte terugdenken en het zal ons troosten.


De overweldigende belangstelling na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze fantastische moeder, schoonmoeder en oma

NAAM

Heeft ons diep geraakt.

Wij willen u oprecht bedanken voor de vele hartelijke blijken van medeleven. Wij hebben er de nodige troost uit kunnen putten.

Uit aller naam:

ONDERTEKENING


Belangrijk is niet de weg die je gaat

                     Maar het spoor dat je achterlaat

Wij danken u allen zeer voor het medeleven bij de ziekte en na het overlijden van onze lieve

NAAM

Uw kaarten, brieven, bezoeken e.d., uw woorden van sympathie en troost hebben ons gesteund bij dit smartelijke verlies.

Dat zovelen haar de laatste eer hebben willen bewijzen door aanwezig te zijn bij haar begrafenis/crematie heeft ons ontroerd.

Zij had bij menigeen een plekje in het hart.


Langs deze weg danken wij u voor uw persoonlijk medeleven bij het overlijden van

NAAM

                                   ONDERTEKENING

PLAATS, MAAND, JAAR


Voor uw medeleven in welke vorm dan ook tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn dierbare vrouw/man/vader

NAAM

Willen wij onze oprechte dank betuigen. Uw warme belangstelling heeft ons veel goed gedaan. Onze speciale dank gaat uit naar………………………


Gestopt is het lijden, gestaakt is de strijd

    Wat ons rest is haar liefde, die is voor altijd

Voor uw belangstelling tijdens haar ziekte en na het overlijden van onze lieve zus, schoonzus en tante

NAAM

Willen wij u hartelijk bedanken.

Het is voor ons een grote steun geweest.


Het was hartverwarmend om te zien dat zovelen waren gekomen om

NAAM

De laatste eer te bewijzen.

Het gaf duidelijk aan dat zij niet alleen voor ons maar ook voor anderen veel heeft betekend. Voor uw belangstelling, in welke vorm dan ook betoont, zeggen wij u oprecht hartelijk dank.


Tussen weemoed, strijd en hope

                Vlied het leven snel voorbij

U kwam, u schreef, u belde op of stuurde bloemen. Voor u belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve mamma, onze schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

NAAM

Danken wij u hartelijk


Een hand, een woord, een gebaar doet je zo goed

Als je iemand die je liefhebt, verliezen moet.

Voor de vele blijken van belangstelling, na het overlijden van

NAAM

Zeggen wij u hartelijk dank.


Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn vrouw, onze lieve moeder, oma en dochter

NAAM

Danken wij u hartelijk.

                                   Namens de familie


Nooit klagen, maar dragen en vragen om kracht

Langs deze weg laten wij u weten, hoe hartverwarmend en troostend uw medeleven was de afgelopen 2 jaar tijdens vaders ziekte en na het overlijden van

NAAM

Dank aan het personeel van …………………………………………………………………………

en dank aan onze pastor voor de goede begeleiding thuis en in de kerk.

Dank aan iedereen voor de vele bezoekjes, bloemen, kaarten en de vele lieve woorden van troost. Het geeft ons allen kracht om door te gaan!


Zijn plaats is leeg…..
                     Maar de herinnering zal altijd blijven.

Heel veel dank aan iedereen voor het medeleven en de lieve troostende woorden, bloemen en kaarten na het overlijden van onze

NAAM

Het is voor ons een grote troost geweest dat u zich allen zo betrokken voelde bij dit verlies.


Daar het onmogelijk is om iedereen persoonlijk te benaderen willen wij u allen op deze manier bedanken voor u belangstelling, uw aanwezigheid, de vele kaarten en bloemen die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van onze

NAAM

Onze speciale dank gaat uit naar …………………………………………………………


Zoveel bloemen,

Zoveel kaarten,

Zoveel handen geschud,

Zoveel warme woorden,

Zoveel belangstelling,

Zoveel troost

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven tijdens haar ziekte en na het overlijden van mijn lieve

NAAM

Het heeft ons goed gedaan en zal ons de kracht geven om verder te gaan.


Voor altijd in ons hart….

De warme belangstelling die wij van u mochten ontvangen, in welke vorm dan ook, bij het overlijden van……………………………………………………………………

NAAM

Heeft ons diep geraakt. Het zal ons zeker tot steun zijn in de moeilijke tijd die nog komen zal. Wij willen u hiervoor hartelijk danken.


Afscheid is…..

           Het begin van een herinnering.

Wij zijn nog onder de indruk van de vele blijken van medeleven die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van

NAAM

Uw bezoek en condoleances bij de Avondwake en tijdens de Uitvaartmis en de vele kaarten en verdere reacties hebben wij als een grote troost ervaren. Onze oprechte dank hiervoor